CAF

Dải tần số :  640-690MHz.Số kênh tối đa  :  200.Độ rộng băng tần : 50MHz.Nhận độ nhạy : 102dB (A).Mức…
Micro karaoke CAF H3 - Phạm vi: 520-930MHZ - Điều khiển tần số thạch anh cố định - Ổn định + - 0,005%…
0948777389